Yükleniyor…

Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence) Nedir?

Mükemmeliyet merkezi (center of excellence), bir ilgi alanında liderlik, öncülük, en iyi uygulama (best practice), araştırma, geliştirme, destek ve/veya eğitim faaliyetleri sağlayan ekip, merkez ya da kuruluşa verilen addır. Bir mükemmeliyet merkezinin ilgi alanı teknoloji (örn. Java), bir iş kavramı (örn. iş süreç yönetimi), bir beceri (örn. müzakere), ya da geniş bir çalışma alanı (örn. kadın sağlığı) olabilir ya da durdurulmuş bir girişimin tekrar canlandırılmasını hedefleyebilir.[1]

Mükemmeliyet merkezi, kurumlardan ayrı bir organizasyon olabileceği gibi, mevcut bir organizasyon içindeki bir ekip, grup, bölüm ya da merkez de olabilir. Yetkinlik ya da beceri merkezi olarak da bilinen terim, belirli bir alanda mükemmeliyet hedefini paylaşan işbirlikçi kuruluşların ortak merkezi olarak da görev yapabilir.[2] (örn. Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi).

Teknoloji şirketlerindeki mükemmeliyet merkezleri genellikle yeni yazılım araç, teknik ya da teknolojilerine, ya da servis-odaklı mimari, iş zekası gibi yazılım dünyasıyla ilgili iş kavramlarına odaklanmışlardır.[3][4]

Akademik kurumlarda mükemmeliyet merkezi, belirli bir araştırma alanına odaklanmış bir ekibi temsil eder. Bu ekip, çeşitli üniversite, enstitü ve fakültelerdeki değişik disiplinleri temsil eden ve ortak bir amaç için bir araya gelmiş üyelerden oluşabilir.[5] (örn. ODTÜ | Biomaten | Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi)

Sağlık sektöründe bu terim genellikle hastalara yeterli ve kolay erişilebilir tıbbi hizmetler sunan merkezler için kullanılır.[6]

 

Referanslar:
1. Mark O. George (2010). The lean six sigma guide to doing more with less. John Wiley and Sons. p. 261. ISBN 978-0-470-53957-6.
2. Tarek M. Khalil; L. A. Lefebvre; Robert McSpadden Mason (13 August 2001). Management of technology: the key to prosperity in the third millennium : selected papers from the ninth International Conference on Management of Technology. Emerald Group Publishing. pp. 164?. ISBN 978-0-08-043997-6. Retrieved 13 February 2012.
3. Eric A. Marks (2008). Service-oriented architecture governance for the services driven enterprise. John Wiley & Sons. p. 271. ISBN 978-0-470-17125-7.
4. James A. Obrien. Management Information Systems (Special Indian Edition ed.). McGraw-Hill Education (India). p. 315. ISBN 978-0-07-062003-2.
5. National Research Council (U.S.). Committee on Materials Science and Engineering: Forging Stronger Links to Users (2000). Materials science and engineering: forging stronger links to users. National Academies Press. p. 139. ISBN 978-0-309-06826-0.
6. Farmer, Paul. 2001. The Major Infectious Diseases in the World — To Treat or Not to Treat? N Engl J Med 345 (3): 209

Leave a Reply